Vælg en side

Selvværd og selvtillid er to forskellige ting. Og det ved du måske allerede.

I hvert fald er det vigtigt at kende forskellen.

Det der kendetegner følelserne selvtillid og selvværd er, at de begge ligger på en skala og kan spænde fra lavt til højt – afhængig af hvem vi er.

Selvtillid hvad er det

Ordet selvtillid betyder at have tillid til sit selv – tillid til at vi kan noget.

Det er altså de ting som vi ved, at vi er gode til. Alle vores præstationer, vores kunnen, viden og gøren for eksempel.

Vores selvtillid er blevet styrket, hver gang vi er blevet rost og anerkendt for det vi har gjort, det vi er nået i mål med, for vores gode karakterer, for vores velopdragenhed… Ja, meget mere i den boldgade.

Selvværd hvad er det

Ordet selvværd betyder at vi ved, at vores selv er værdifuldt.

Altså vi føler at vi er værdifulde – blot i kraft af den vi er.

Vores selvværd er blevet styrket hver gang vi har fået ubetinget kærlighed. Hver gang vi har følt og oplevet os elsket uden anden grund end at vi var til.

Og styrket hver gang vi har følt os elsket selvom vi fejlede, var “umulige” eller kede af det.

Hvad er forskellen

For nemmere at forstå forskellen mellem selvtillid og selvværd kan vi bruge en metafor – et billede til at beskrive det med.

Vi kan bruge billedet af et træ.

Forestil dig et stort træ med en tyk stamme og med en stor smuk krone, det kan være billedet på at have stor selvtillid.

Træet “ved” at det stråler og ser imponerende ud. Og det bliver set og måske rost af alle der går forbi det.

For at have et højt selvværd, må det flotte træ også have lange kraftige rødder. Rødder der stikker dybt ned i jorden.

Og rødder som uanset hvordan træet ellers ser ud, gør at det står godt og solidt plantet i jorden.

Derfor er selvtillid og selvværd uafhængige af hinanden

Du kan altså godt have høj selvtillid, uden også at have et højt selvværd.

Hvis vi skal blive i billedets verden, så kan vi sige at det første træ folder sig flot og mægtigt ud, men det står ikke nødvendigvis så solidt i verden.

For at det skal gøre det, må træet også have dybe lange rødder.

Og har træet det, så kan det overkomme riv, rusk og uvejr uden at blive væltet omkuld.

Højt selvværd

Det siger sig selv, at livet er en del nemmere, hvis du har et højt selvværd.

For du kan lave fejl, blive afvist, blive såret og opleve modgang – og stadig føle dig som et helt ok menneske.

Og du kan stadig bevare håbet om at alting løser sig på bedste vis. Fordi du står godt og solidt plantet i verden.

Hvordan ved jeg, om jeg har et lavt selvværd

Desværre er det ikke os alle forundt at have et højt selvværd med fra en start.

Har du et lavt selvværd kan du komme til at kompensere for det ved at falde i nogle forskellige handlemønstre.

For eksempel kan et lavt selvværd få dig til at blive opgivende. Så når livet bliver udfordrende mister du nemt troen på, at du faktisk selv har masser af handlemuligheder i livet. Og du kan blive lidt passiv.

Et lavt selvværd kan også gøre dig vred og frustreret, når du oplever modgang. Du kan blive vældig kritisk og irritabel på andre – måske på verden generelt. Og du kan uden at ville det komme til at skubbe andre fra dig.

En tredje måde du kan komme til at kompensere for et lavt selvværd på, er ved at overpræstere i et væk – både i kærligheden og i livet i det hele taget.

Der er håb forude

Det er naturligvis vigtigt at huske at der er grader af selvværd. I virkelighedens verden kan følelsen af selvværd jo spænde fra alt imellem at have 0% selvværd til at have 100%.

Og fat mod for der er håb forude. Du kan nemlig arbejde med dit selvværd hele livet igennem.

Du kan helt bevidst styrke dit selvværd ved at skrue ned for din indre kritiske stemme. Og i stedet for skrue op for din opmuntrende, kærlige og forstående stemme.

Og så kan du øve dig i at tage dig omsorgsfuldt af dig selv – passe godt på dig selv, som var du din egen bedste ven.

Hvis du ønsker min hjælp til arbejde med dit selvværd, så er du meget velkommen til at kontakte mig for en (gratis) afklarende snak, så finder vi ud af. hvordan du bedst kommer videre. Kontakt mig her

Få hjælp til selvværd og selvtilliden af Anke Plato

Kærlig hilsen

Anke